​VỀ CHÚNG TÔI

VÀI DÒNG VỀ FURBREW

FURBREW BEER là thương hiệu của công ty The Perfect 100 được điều hành bởi ông Phan Thành Trung (CEO) và ông Thomas Bilgram - đối tác kinh doanh, kể từ năm 2016.

Trong hai năm đầu tiên, FURBREW đã được ủ tại địa điểm của chúng tôi ở The 100 Beer Garden, Tây Hồ.

Chúng tôi đã mở rộng quy mô và chuyển đến Lô 46 Khu công nghiệp Quang Minh, lắp đặt một nhà máy bia với công suất ban đầu 1000 lít và năng lực lên men 10000 lít.

© 2019 by The Perfect 100.