Furbrew Beer Bar đã quay trở lại từ ngày 09.05.2019 với diện mạo mới và giở mở cửa mới: 

Giờ mở cửa: 4h chiều - 12 sáng (Nửa đêm) 

Hẹn gặp lại ở 8B/52 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

© 2019 by The Perfect 100.