DE HVG Hallertau Ariana T90 - 1 gram

Axit alpha: 11.1%
Hương thơm: cam quýt, cay, hương hoa.


DE HVG Hallertau Ariana T90 - Tính theo đơn vị 1 gram

1.800 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Vị cam quýt, cay, hương hoa.