DE HVG Hallertau Blanc T45 - 1 gram

Axit alpha: 10%
Hương thơm: Rượu trắng, cà phê, trái lý chua đen, quả lý gai.


DE HVG Hallertau Blanc T45 - Tính theo đơn vị 1 gram

1.500 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Rượu trắng, cà phê, trái lý chua đen, quả lý gai.