DE HVG Hallertau Huel Melon T90 - 1 gram

Axit alpha: 5.4%
Hương thơm: Dưa gang, trái cây nhiệt đới, cam, vani.


DE HVG Hallertau Huel Melon T90 - Tính theo đơn vị 1 gram

1.500 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Dưa gang, trái cây nhiệt đới, cam, vani.