DE HVG Hallertau Perle T45  - 1 gram

Axit alpha: 8%
Hương thơm: Trà, cay, trái cây xanh, hạt tiêu.


DE HVG Hallertau Perle T45 - Tính theo đơn vị 1 gram

1.900 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Trà, cay, trái cây xanh, hạt tiêu.