DE HVG Hallertau Tradition T90 - 1 gram

Axit alpha: 5.3%
Hương thơm: Trà, cay, cam, hoa oải hương.


DE HVG Hallertau Tradition T90 - Tính theo đơn vị 1 gram

1.500 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Trà, cay, cam, hoa oải hương.