DE HVG Mittelfruh T90 - 1 gram

Axit alpha: 4.5%
Hương thơm: Mùi Cay, cỏ, trà, mùi cam quýt nhẹ.


DE HVG Mittelfruh T90 - Tính theo đơn vị 1 gram

1.700 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Mùi Cay, cỏ, trà, mùi cam quýt nhẹ.