GB Chales Faram East Kent Golding - 1 gram

Axit alpha: 5.2%
Hương thơm: cay, thảo mộc, kem caramen.


GB Chales Faram East Kent Golding - Tính theo đơn vị 1 gram

1.500 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Vị cay, thảo mộc, kem caramen.