Furbrew

Thành Phần & Nguyên Liệu để Nấu Bia

Xin lưu ý rằng khi đặt mua Thành Phần & Nguyên Liệu để Nấu Bia thì bạn sẽ không thể đặt mua bia cùng lúc. Làm ơn hãy đặt hàng theo đơn khác nếu bạn muốn mua bia.

 
NZ NZH Pacifica T90 - 1 gram
2.100 VND

Trà, trái cây ngọt, cam quýt, cay / thảo mộc.

 
Số lượng:
NZ NZH Taiheke T90 (Cascade) - 1 gram
1.600 VND

Quả mọng đỏ, trái cây ngọt, hoa, trái cây xanh, cam quýt.

 
Số lượng:
NZ NZH Wai-ti T90  - 1 gram
2.000 VND

Kem caramel, dâu đỏ, trái cây ngọt, cay / thảo mộc.

 
Số lượng:
NZ NZH Wakatu T90  - 1 gram
1.700 VND

Cay / thảo mộc, rau củ, xanh.

 
Số lượng:
NZ NZH Williamette T90  - 1 gram
2.000 VND

Sồi mộc, cay, quả mọng đỏ, kem caramen.

 
Số lượng:
US BSG Centennial T90 - 1 gram
1.700 VND

Chanh, mùi keo nhựa, vani.

 
Số lượng:
US Crosby Ahtanum T90 - 1 gram
1.700 VND

Cay, hương hoa, trái cây xanh, cam quýt.

 
Số lượng:
US Crosby Crystal T90 - 1 gram
1.500 VND

Mùi cỏ, mùi thông, cam quýt.

 
Số lượng:
US YCH Chinook T90  - 1 gram
1.500 VND

Keo nhựa, mơ, bưởi.

 
Số lượng:
US YCH Citra T90 - 1 gram
2.400 VND

Trái cây ngọt, hương hoa, trái cây xanh, quả mọng đỏ.

 
Số lượng:
US YCH Amarillo T90 - 1 gram
2.200 VND

Trái cây ngọt, hương hoa, cam quý, trà.

 
Số lượng:
US YCH Mosaic - 1 gram
2.200 VND

Cam quýt, trái cây xanh, trái cây ngọt.

 
Số lượng: