Weyermann® CARAMUNICH® I - 1 gram

Hỗn Hợp: 5 - 10% cho bia đen hoặc 1 - 5% cho bia nhẹ và pale ale.
Dùng cho: • October Beer • "Bockbier" • Dark Beer • Porter • Stout • Malt Beer • Nourishing Beer • "Schankbier" • Red Ale • Brown Ale • Malt-Liquor • Amber
Màu Sắc (EBC): 80 - 100
Màu Sắc (Lovibond): 31 - 38
Sản phẩm tạo ra: Tăng độ đậm đà. Tăng độ thơm của mạch nha. Vị bia đậm đà tròn trịa. Tối màu và bão hòa. Đậm mùi caramen, một chút mùi bánh quy.


Weyermann® CARAMUNICH® I - Tính theo đơn vị 1 Gram

90 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Đậm mùi caramen, một chút mùi bánh quy.