Weyermann® Oak Smoked Wheat Malt - 1 gram

Hỗn Hợp: Tỉ lệ lên tới 80%
Dùng cho:  • Wheat Beers • Smoked Wheat Ales • Ales • Smoked Ales • Grodziskie (Grätzer Beer)
Màu Sắc (EBC): 4 - 6.0
Màu Sắc (Lovibond): 2.1 - 2.8
Sản phẩm tạo ra: Nhẹ nhàng hương thơm khói sồi quyện lẫn một chút hương mật ong và vani.
Được sản xuất từ ​​lúa mì chất lượng hàng đầu của Đức.


Weyermann® Mạch nha Oak Smoked Wheat - Tính theo đơn bị 1 Gram

90 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Nhẹ nhàng hương thơm khói sồi quyện lẫn một chút hương mật ong và vani.