BE Fermentis Safale BE-134 11.5g

Mô tả:
90% lên men trong khoảng nhiệt độ từ 18 - 28°C (64.4-82.4°F)
Sự kết tủa: - Độ cồn hấp thụ: 9-11% 
Thể loại bia: Saison, Session


BE Fermentis Safale BE-134 11.5g

155.000 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Thể loại bia: Saison, Session