BE Fermentis Safale BE-256 (Abbaye) - 11.5g

Mô tả:
85% lên men trong khoảng nhiệt độ từ 15 - 20°C (59-68°F)
Sự kết tủa: + Độ cồn hấp thụ: 9 -11%

Thể loại bia: Triple, Ales, Barley wine, Porter, Stout, Imperial Stout.


BE Fermentis Safale BE-256 (Abbaye) - 11.5g

220.000 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Thể loại bia: Triple, Ales, Barley wine, Porter, Stout, Imperial Stout.