Yeast nutrient - pack for 20L

Loại Men dinh dưỡng này dùng cho mỗi 20L.
Nếu bạn muốn cho thêm hoặc bớt đi tỉ lệ - hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại số lượng mà không mất thêm bất kỳ phí nào khác.


Men dinh dưỡng - Gói dùng cho 20L

30.000 VND
Khối lượng sản phẩm 50 gram

Dùng cho tất cả các loại bia.