Furbrew

Thành Phần & Nguyên Liệu để Nấu Bia

Xin lưu ý rằng khi đặt mua Thành Phần & Nguyên Liệu để Nấu Bia thì bạn sẽ không thể đặt mua bia cùng lúc. Làm ơn hãy đặt hàng theo đơn khác nếu bạn muốn mua bia.

 
 • Tất cả loại Lúa mạch sử dụng để Nấu Bia

  Tất cả loại Lúa mạch sử dụng để Nấu Bia

  Sẵn sàng cho việc nấu bia cùng với đầy đủ các nguyên vật liệu cần thiết.

  XIN LƯU Ý
  Muối và Khoáng chất  bao gồm và được đóng gói cùng với mạch nha.
  Men dinh dưỡng bao gồm và được đóng gói cùng với một trong các loại hoa bia.

 • Các nguyên liệu nấu bia tính theo đơn vị Gram.

  Các nguyên liệu nấu bia tính theo đơn vị Gram.

  Chọn lựa cho mình chính xác tỉ lệ mà bạn cần cho việc nấu bia.

  XIN LƯU Ý
  Muối và Khoáng chất KHÔNG đi kèm. Đặt hàng theo đơn riêng.
  Men dinh dưỡng KHÔNG đi kèm. Đặt hàng theo đơn riêng.