Furbrew

Thành Phần & Nguyên Liệu để Nấu Bia

Xin lưu ý rằng khi đặt mua Thành Phần & Nguyên Liệu để Nấu Bia thì bạn sẽ không thể đặt mua bia cùng lúc. Làm ơn hãy đặt hàng theo đơn khác nếu bạn muốn mua bia.

 
888 Tripel
800.000 VND

Độ cồn (ABV): 8,5%
Độ đắng (IBU): 19
Màu sắc (EBC): 10

 
Số lượng:
Highland IPA
650.000 VND

Độ cồn (ABV): 5,5%
Độ đắng (IBU): 40
Màu sắc (EBC): 15

 
Số lượng:
Black Coffee Stout
800.000 VND

Độ cồn (ABV): 12,3%
Độ đắng (IBU): 20
Màu sắc (EBC): 140

 
Số lượng:
Forest IPA
650.000 VND

Độ cồn (ABV): 6%
Độ đắng (IBU): 58
Màu sắc (EBC): 12

 
Số lượng:
Yellow Star
500.000 VND

Độ cồn (ABV): 4,8%
Độ đắng (IBU): 15
Màu sắc (EBC): 6,7

 
Số lượng: