888 Tripel

Với bộ ba 888 này, chúng tôi đã tạo ra một loại bia Bỉ mạnh cổ điển. Không đắng, và đầy cám dỗ.


Bộ ba 888

800.000 VND
Khối lượng sản phẩm 9000 gram

Độ cồn (ABV): 8,5%
Độ đắng (IBU): 19
Màu sắc (EBC): 10

HOW TO: 888 Tripel EN Làm thế nào để làm: Bộ ba 888 VN