Black Coffee Stout

Lấy cảm hứng từ cà phê đen Việt Nam, chúng tôi chia sẻ với bạn một loại bia ngọt, mạnh mẽ, với cà phê thật. Một loại bia chúc ngủ ngon cho những tối thật muộn.


Cà phê đen Stout

800.000 VND
Khối lượng sản phẩm 11000 gram

Độ cồn (ABV): 12,3%
Độ đắng (IBU): 20
Màu sắc (EBC): 140

HOW TO PDF: Black Coffee Stout Làm thế nào để làm: Cà phê đen Stout VN