Highland IPA

Loại bia IPA này là phiên bản được điều chỉnh một chút của loại PUNK IPA từ Brewdog. Tất cả sự tin cậy ở họ.PUNK IPA là một dòng bia cổ điển hiện đại. Không quá mạnh, vị hoa bia rõ, nhưng không quá đắng.


Cao nguyên IPA

650.000 VND
Khối lượng sản phẩm 6000 gram

Độ cồn (ABV): 5,5%
Độ đắng (IBU): 40
Màu sắc (EBC): 15

HOW TO PDF: Highland IPA EN Làm thế nào để làm: Highland IPA VN