Weyermann® Beech Smoked Barley Malt- 1 gram

Hỗn Hợp: Tỉ lệ lên tới 100%
Dùng cho: • Smoked Beer • Loại bia đặc biệt "Bamberger Rauchbier" • "Kellerbier" • Lager • Alaskan Ale • Scottish Ale
Màu Sắc (EBC): 4 - 8.0
Màu Sắc (Lovibond): 2.1 - 3.6 
Sản phẩm tạo ra: Đậm mùi hương khói sồi đặc trưng; hương nhẹ nhàng của vani và mật ong.
Sản phẩm được sản xuất từ ​​lúa mạch mùa xuân chất lượng cao trồng tại Đức.

 

 


Weyermann® Mạch Nha Beech Smoked Barley - Tính theo đơn vị 1 Gram

90 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Đậm mùi hương khói sồi đặc trưng; hương nhẹ nhàng của vani và mật ong.