Weyermann® Melanoidin Malt - 1 gram

Hỗn Hợp: Tỉ lệ lên tới 20%
Dùng cho: • Amber Lager • Dark Lager, Ale • Scottish Ale • Amber Ale • Red Ale • Red Colored Beer • Munich "Salvator" • Wheat Beer
Màu Sắc (EBC): 60 - 80
Màu Sắc (Lovibond): 23 - 31
Sản phẩm tạo ra: Tạo nên một màu bia đầy đặn và cải thiện màu đỏ trong bia. Tăng thêm độ béo ngậy cùng với một chút hương mật và bánh quy.


Weyermann® Mạch Nha Melanoidin - Tính theo đơn vị 1 Gram

70 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Tăng thêm độ béo ngậy cùng với một chút hương mật và bánh quy.