Weyermann® CARAAMBER® - 1 gram

Hỗn Hợp: Tỉ lệ lên tới 20%
Dùng cho: • Bock Beer • Dunkel Ale • Brown Ale • Red Lager • Amber Ale • Amber Lager
Màu Sắc (EBC): 60 - 80
Màu Sắc (Lovibond): 23 - 31
Sản phẩm tạo ra: Cải thiện độ ổn định mùi vị. Đậm đà hơn cho bia. Tăng cường màu sắc. Độ nghiền tốt hơn. Thoảng mùi của kẹo bơ, caramen và bánh mì.


Weyermann® CARAAMBER® - Tính theo đơn vị 1 Gram

90 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Thoảng mùi của kẹo bơ, caramen và bánh mì.