Weyermann® CARAHELL® - 1 gram

Hỗn Hợp: 10 - 15% hoặc lên tới 40%
Dùng cho: • "Hefe-Weizen" • Pale Ale • Golden Ale • October Beer • Nourishing Beer • "Maibock" • "Schankbier"* • Light Beer* • Bia ít cồn*
Màu Sắc (EBC): 20 - 30
Màu Sắc (Lovibond): 8.1 - 11.8
Sản phẩm tạo ra: Đậm đà hơn. Cải thiện mùi thơm. Có tác dụng tốt đối với bọt bia. Hương vị béo ngậy, tròn trịa. Đậm màu và bão hòa. Hương caramel nhẹ nhàng.


Weyermann® CARAHELL® - Tính theo đơn vị 1 Gram

80 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Đậm màu và bão hòa. Hương caramel nhẹ nhàng.