Weyermann® CARARED® - 1 gram

Hỗn Hợp: Tỉ lệ lên tới 25%
Dùng cho: • Red Ale • Red Lager • Scottish Ale • Amber Wheat • Bock Beer • Brown Ale • Alt Beer
Màu Sắc (EBC): 40 - 60
Màu Sắc (Lovibond): 16 - 23
Sản phẩm tạo ra: Đậm màu và bão hòa. Màu đỏ. Cải thiện hương thơm mạch nha.
Nhẹ nhàng hương thơm của caramen, mật ong và bánh quy.


Weyermann® CARARED® - Tính theo đơn vị 1 Gram

90 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Đậm màu và bão hòa. Màu đỏ. Cải thiện hương thơm mạch nha.