Weyermann® Munich Malt I - 1 gram

Hỗn Hợp: Tỉ lệ lên tới 100%
Dùng cho: • Các loại bia Lager Đen • Bock Beer • October Beer • Stout • "Schwarzbier" • Brown Ale • Amber Beer
Màu Sắc (EBC): 12 -18
Màu Sắc (Lovibond): 5.1 - 7
Sản phẩm tạo ra: Tăng độ tối màu và dậy mùi thơm trong bia.

 


Weyermann® Mạch Nha Munich Loại I - Tính theo đơn vị 1 Gram

60 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Tăng độ tối màu và dậy mùi thơm trong bia.