Weyermann® Pale Wheat Malt - 1 gram

Hỗn Hợp: Tỉ lệ lên tới 80%
Dùng cho:  • Wheat Beer • "Hefe-Weizen" • "Kölsch" • "Altbier" • top-fermented "Schankbier" • Light Beer • Bia ít độ cồn • bia không độ cồn
Màu Sắc (EBC): 3 - 5.0
Màu Sắc (Lovibond):1.7 - 2.4
Sản phẩm tạo ra: Loại hương thơm lên men đặc trưng hàng đầu. Một loại bia nhẹ nhàng dễ uống. Với loại lúa mì thượng hạng tạo nên mùi thơm phù hợp với tất cả các phong cách.


Weyermann® Mạch Nha Pale Wheat - Tính theo đơn vị 1 Gram

60 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Loại hương thơm lên men đặc trưng hàng đầu.