Water treatment - Bitter/IPA - pack for 20L

Loại Khoáng chất này giúp cải thiện quá trình xử lý nước cho các loại bia đắng như là dòng bia IPAs.

Loại khoáng chất này dùng cho mỗi 20L.
Nếu bạn muốn cho thêm hoặc bớt đi tỉ lệ - hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại số lượng mà không mất thêm bất kỳ phí nào khác.


Khoáng Chất xử lý nước - Dành cho dòng bia IPA - Gói dùng cho 20L

30.000 VND
Khối lượng sản phẩm 50 gram

Dòng bia đắng / IPAs