Water treatment - Standard - pack for 20L

Loại Khoáng chất này giúp cải thiện quá trình xử lý nước cho tất cả các loại bia căn bản.

Loại khoáng chất này dùng cho mỗi 20L.
Nếu bạn muốn cho thêm hoặc bớt đi tỉ lệ - hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại số lượng mà không mất thêm bất kỳ phí nào khác.


Khoáng Chất xử lý nước - Loại căn bản - Gói dùng cho 20L

30.000 VND
Khối lượng sản phẩm 50 gram

Dùng cho các dòng bia căn bản.