Furbrew

Thành Phần & Nguyên Liệu để Nấu Bia

Xin lưu ý rằng khi đặt mua Thành Phần & Nguyên Liệu để Nấu Bia thì bạn sẽ không thể đặt mua bia cùng lúc. Làm ơn hãy đặt hàng theo đơn khác nếu bạn muốn mua bia.

 
BE Fermentis Safale US-05 11.5g
140.000 VND

Thể loại bia: IPA, Ales, Session, Koelch, Triple, Bitter, Porter, Imperial Stout.

 
Số lượng:
BE Fermentis Safale BE-134 11.5g
155.000 VND

Thể loại bia: Saison, Session

 
Số lượng:
BE Fermentis Safale BE-256 (Abbaye) - 11.5g
220.000 VND

Thể loại bia: Triple, Ales, Barley wine, Porter, Stout, Imperial Stout.

 
Số lượng:
BE Fermentis Saflager S-23 11.5g
210.000 VND

Thể loại bia: PIls.

 
Số lượng:
BE Fermentis Saflager W34/70 11.5g
250.000 VND

Thể loại bia: Pils

 
Số lượng: