BE Fermentis Safale US-05 11.5g

Mô tả:
81% lên men trong khoảng nhiệt độ từ 18 - 28°C (64 - 82°F)
Sự kết tủa:  +/- Độ cồn hấp thụ: 9-11% 

Thể loại bia: IPA, Ales, Session, Koelch, Triple, Bitter, Porter, Imperial Stout.


BE Fermentis Safale US-05 11.5g

140.000 VND
Khối lượng sản phẩm 1 gram

Thể loại bia: IPA, Ales, Session, Koelch, Triple, Bitter, Porter, Imperial Stout.