Về Chúng Tôi

FURBREW IN BRIEF

FURBREW BEER là thương hiệu của công ty The Perfect 100 do ông Phan Thanh Trung (CEO) và đối tác kinh doanh của ông, ông Thomas Bilgram điều hành từ năm 2016.

Trong hai năm, FURBREW đã được ủ tại địa điểm của chúng tôi The 100 Beer Garden, ở Tây Hồ.

Chúng tôi phát triển từ nhà máy bia nhỏ và chuyển đến lô 46 khu công nghiệp Quang Minh, nơi chúng tôi đã đặt một nhà máy bia 1000 lít và để sản xuất, 10.000 lít trong khả năng lên men.