Bia Zôôô
45.000 VND
Blonde
ABV: 4.2%. IBU:22. EBC:5. 
 
Số lượng:
Bia Zôôô 6 pack
250.000 VND
Blonde
ABV: 4.2%. IBU:22. EBC:5. 
 
Số lượng:
HAMR
55.000 VND

11.5 % - 130ML
Đồ uống không có ga.

 
Số lượng:
4th of July
80.000 VND

American IPA

ABV: 6.3. IBU:33. EBC:42

 
Số lượng:
17th of May
80.000 VND

American IPA

ABV: 5.7. IBU:33. EBC: 42

 
Số lượng:
Coffee Beer
90.000 VND

Speciality Ale
ABV: 4.5. IBU:15. EBC: 20

 
Số lượng:
Sour Watermelon Gose
80.000 VND

Gose
ABV: 4.2. IBU:9. EBC: 5

 
Số lượng:
Passion Fruit Gose
80.000 VND

Gose
ABV: 3.5. IBU:9. EBC: 5

 
Số lượng:
Gose
70.000 VND

Gose
ABV: 3.6. IBU:9. EBC: 5

 
Số lượng: